Optimaal rendement vanuit WFM

Veel van onze klanten gebruiken voor de inzet van personeel en het besturen van de resultaten software. Deze Workforce Management software alléén is niet voldoende om klantbeleving effectief te ondersteunen en de winkels binnen uw retailformule efficiënt te laten opereren. Bepalend voor het succes van de implementatie van een Workforce Management pakket is juist de aanwezigheid van heldere strategische doelen, het juiste pakket, een exacte timing en nauwkeurige detaillering.

WFM heeft zowel defensieve (administratieve) als offensieve (resultaatverbetering) componenten, waarbij de vraag centraal staat: “Hoe haal ik het optimale rendement uit WFM?”. Jurjen de Vries retailmanagement en efficiency kent de succesfactoren van WFM voor retail. Wij bieden retailondernemingen in binnen- en buitenland alle benodigde ondersteuning bij het maken van de juiste keuzes en bij het halen van een optimaal rendement met WFM software.

Meerwaarde

Inventariseren en adviseren op het gebied van een business blauwdruk, bedrijfsbeleid, organisatiestructuur en business case behoren bij uitstek tot ons specialisme. Juist in deze operationele componenten biedt Jurjen de Vries retailmanagement & efficiency u toegevoegde waarde. Door onze ervaring zijn wij in staat om de grote investering die een Workforce Management pakket verlangt tot een succes te maken door een optimaal rendement te genereren. Wij kijken er naar uit u daarbij de benodigde ondersteuning te bieden.


Kant & klare aanpak

Onze knowhow van eerdere projecten hebben we vastgelegd, daar kunt u van profiteren.

Optimaal rendement uit Workforce Management

- Opstellen van Business Blauwdruk;
- Ondersteuning bij leverancierselectie;
- Ondersteunig wet- en regelgeving;
- Op business en ROI gerichte implementatie.

round

Optimaal rendement uit Workforce Management

Klik hier voor de folder
Quotes opdrachtgevers