Retail, multichannel & distributie

Inefficiëntie in uw operatie heeft gevolgen voor uw klantenservice, kostprijs, marge en concurrentiepositie. Activiteiten en processen om consumenten van producten en diensten te voorzien moeten optimaal en efficiënt verlopen. Verhogen van uw resultaat is onze doelstelling. We doen dit door de benodigde arbeidsinzet transparant te maken, zo effectief mogelijk te organiseren en zo te komen tot  een efficiëntere uitvoering van winkel- en distributieprocessen.

Met ruim 35 jaar ervaring grijpen onze wortels diep in de retail. Hiermee doet u uw voordeel. Wij kennen en herkennen uw vraagstukken en onzekerheden. Wij zijn in staat uw situatie en verbeterkansen gefundeerd en snel in te schatten en om te zetten in een bewezen succesvolle aanpak. De expertise en keten knowhow liggen vast in onze krachtige tooling en kant & klare programma’s.

Kant & klare programma's

De best practice van onze verbeterprogramma’s hebben we vastgelegd in onze kant & klare programma’s. Een gestandaardiseerde aanpak dus, wat overigens iets heel anders is dan een standaardaanpak. Onze aanpak stemmen we gezamenlijk af op uw strategie en winkelformule.

Quick Scan & Gap Analyse

- Beoordelen efficiency KPI's;
- Benchmark op gedetailleerd niveau;
- Voorstellen om de efficiency binnen uw organisatie te verhogen.

round

Quick Scan &
Gap Analyse

Klik hier voor de folder

Meer Overhouden voor ondernemende retailers

- Praktisch efficiency verbeterprogramma voor winkelteams;
- Werken aan concrete efficiency en kwaliteitdoelstellingen;
- Werkplekstandaardisatie, KPI's, communicatie en kwaliteit;
- Gebruik van effectieve nieuwe en bestaande hulpmiddelen.

round

Meer Overhouden

Klik hier voor de folder

Blijvend beter voor een optimale distributieoperatie

- Analyse en beoordelen KPI's en verbetervoorstellen;
- Benchmark op gedetailleerd niveau;
- Operationele organisatie verbeteren;
- Optimalisatie van distributielocaties.

round

Blijvend beter

Klik hier voor de folder

Goed bekeken is continu verbeteren

- Out of the box kijken naar efficiency en effectiviteit;
- Zelf verbetermogelijkheden waarnemen en constateren;
- Alert en vaardig verspillingen herkennen;
- De winkelprocessen continu te toetsen en verbeteren op de best practice.

round

Goed bekeken is continu verbeteren

Klik hier voor de folder

Tooling

Met krachtige tooling kunnen wij uw organisatie ondersteunen. De afspraken met onze klanten zijn transparant en  flexibel. U wilt geen langjarige verplichtingen maar afspraken die recht doen aan de snelheid waarmee het retaillandschap verandert.

  • Activity based normeren en budgetteren
  • Winkelspecifieke workload vaststellen en integreren in de personeelsplanning
  • Simulatie van proces aanpassingen en forecast
  • Ideale personele samenstelling en kostprijs per winkel vaststellen
  • Ideale personele samenstelling vergelijken met de realiteit
  • Actief sturen naar de ideale personele bezetting
Quotes opdrachtgevers